Skoterleder

Raija IK ansvarar för områdets skoterleder. Tidigare var det Högda-Raja Skoterklubb som såg till att lederna röjdes, trampades och kryssades. Sedan 2003 är det Raija IK:s ansvar. Två skotrar och två skotersladder finns till förfogande. 2005 uppfördes ett skotergarage på Lillånäset där maskiner och allt material förvaras. Gustav Pettersson skänkte klubben sitt gamla garage, när han stod i begrepp att bygga nytt. Med en tillbyggnad fick klubben det utrymme som krävdes för att skydda materialet mot väder och vind.

SAIDK, Skoteralliansen i Dorotea kommun, är en kommunövergripande organisation för byarnas skoterklubbar. Gemensamt har man ansvar för kommunens samtliga skoterleder. 

 

 

-- SAIDK Ledbevis