Badplatsen

Badplatsen ligger mitt i byn. Det, som ursprungligen var en "båtlänning" och där den ambullerande simskoleverksamheten bedrevs sommartid under många år, har vuxit fram till att bli den naturliga samlingsplatsen för badlystna under varma sommardagar.

 

-- badplats.bmp

 

I början av 90-talet sökte kommunen efter någon förening som ville ta på sig skötseln av byns badplats. Anläggningen hotades av nedläggning. Raija IK åtog sig ansvaret, och 1995 vidtog en omfattande upprustning.

Bert "Stålis" Persson engagerades för att rensa strandlinjen från sten och lägga ut sand. Badbryggorna impregnerades, badhytterna målades och en mysig lekmiljö skapades.

 

Resultatet av upprustningen blev en funktionell och välbesökt anläggning som är uppskattad av många.