Nybakat!

2012-06-18 19:51

Äntligen kan vi publicera bilderna på byns färskaste, nybakta studenter -även om det är nästan en resp. två veckor gammalt!
Stort GRATTIS till er båda!

-- Linda

 

 

 

 

Linda

tog studen-

ten den 8

juni i Öster-

sund. Hon

har gått fri- sörprogram-met på John Bauer-gym-nasiet i tre år.

 

 

 

 

Jens

tog studen-

ten den 14 juni. Han har gått elpro-grammet på Hjalmar Strömersko-lan i Ström-sund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Jens